weerbaarheidstraining_top_full

weerbaarheidstraining_full Weerbaarheidstraining

Iedereen is in de praktijk wel eens geconfronteerd met een vorm van agressie of geweld. Dit hoeft niet alleen lichamelijk geweld te zijn. Wat te denken van agressieve klanten en/of personen aan de telefoon of aan de balie, in de winkel, het bedrijf of noem maar op. Zelfs bij uw sportclub komen situaties van agressie of geweld voor. Dat maakt dat deze weerbaarheidtraining voor iedereen leerzaam is.

De doelstelling van deze weerbaarheidtraining is het herkennen van de oorsprong van agressief gedrag. Omdat communicatie hierbij van groot belang is leert men tijdens de training de eigen manier van communiceren nader kennen. In bedreigende situaties kunt u dan op een goede manier reageren. Eventuele escalaties waarbij lichamelijk dan wel psychisch letsel opgelopen wordt, kunnen zo voorkomen worden.

Skills and Drills maakt voor het bereiken van deze doelstelling onder anderen gebruik van het Rots & Water concept. Het gaat hier om de harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende waterhouding. De training bedient zich van een psychofysieke didactiek, het geen wil zeggen dat, startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven.

Rots zorgt ervoor dat mensen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken. Water draagt eraan bij dat mensen leren samenwerken met anderen, spelen en leven. Afhankelijk van de situatie zal voor een Rots- of Waterhouding worden gekozen.

De bouwstenen van de weerbaarheidtraining zijn zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Hierop voortbordurend kan naar keuze meer aandacht worden geschonken aan de thema’s veiligheid, assertiviteit, communicatie en solidariteit.


 

 Vraag een offerte aan